För skolor

Känner du som skolpersonal att du vill veta mer om ungas spelande? I High Stakes föreläsningar speciellt framtagna för skolor erbjuder vi fyra olika moduler för olika delar av er verksamhet. Vi talar om både hasardspel och skärmspel, men om ni känner att ni behöver mer eller mindre av det ena eller andra tillgodoser vi era önskemål. Föreläsningarna exklusive workshop tar ca 60 minuter inklusive tid för frågor och samtal.

 

För bokning:

Mejl: hej@highstakes.se


Elevhälsan

I utbildningen får elevhälsan lägger vi grunden till förståelse för hur ett beroende uppstår och vilka faktorer som bidrar till att ett beroende utvecklas. Vi diskuterar också hur hasard- och skärmspel fungerar, hur de skiljer sig från andra (substans)beroenden och vilka effekter överdrivet och/eller osunt spelande har på individen. Deltagarna får verktyg för att kunna upptäcka spelmissbruk samt hur man hanterar ett befintligt missbruk. Vi diskuterar också hur elevhälsan kan arbeta preventivt för att uppnå en långsiktig effekt. Utbildningen avslutas med en workshop där teorierna från föreläsningen testas praktiskt.

1-2 timmar


Lärare 

I utbildningen för lärare läggs stort fokus på att förstå varför missbruk och beroende uppstår. Lärare får också verktyg för att kunna identifiera elever som ligger i riskzonen för att utveckla ett osunt spelande. I det avsnittet pratar vi om riskfaktorer, hanteringsmekanismer (varför spel fungerar som en verklighetsflykt) och konsekvenser av osunt spelande. Vi pratar också om skillnader mellan hasardspel och skärmspel. Lärare träffar eleverna mest av all skolpersonal och därför har de också stora möjligheter att upptäcka problematiskt beteende i god tid. Under föreläsningen pratar vi också om hur man kan ta ett första samtal med en ungdom man misstänker har ett osunt spelande. Föreläsningen avslutas med en workshop där lärarna får prova på att identifiera elever med spelproblematik och därefter ta ett första samtal.

1-2 timmar


Elever

Det bästa sättet att nå målgruppen och arbeta förebyggande är att tala direkt till målgruppen: ungdomarna själva. I High Stakes utbildning får elever fokuserar vi på att informera ungdomarna om varför spel kan vara beroende, hur vi kan analysera vårt eget beteende och hur vi kan lära känna oss själv så att vi tidigt kan se tecken på eventuellt riskbeteende. Vi diskuterar också orsaker till att vi kan falla in i missbruk i flera olika nivåer. I slutet av utbildningen får ungdomarna testa på att analysera sitt eget beteende. De får med sig verktyg för att kunna känna igen tecken på att man riskerar att falla in i ett missbruk, men också för att känna igen befintlig problematik både hos sig själv och sina vänner. I den här utbildningen lägger vi särskild vikt vid att inte skuldbelägga individen utan istället motivera till ett sunt liv, både mentalt och fysiskt.

45 minuter – 2 timmar


Föräldrar

Hur länge är det OK att sitta framför skärmen? Vilka effekter har spelande på individen — både fysiskt och mentalt? Vad kan du som förälder göra för att få en bättre förståelse för ditt barns spelande? I föreläsningen för föräldrar besvarar vi dessa frågor och bjuder samtidigt in till samtal. Vi pratar om hur man kan prata med sitt barn om spel och undvika konflikter. Vi talar också om myten att våldsamma spel skapar våldsamma individer. Till de här föreläsningarna har vi alltid med oss en ung person som själv har eller har haft spelproblem. Hen berättar om sina erfarenheter, om hur hen hade velat bli pratad med och om hur viktigt spel varit i hens liv.

30-60 minuter