Spelberoendes förening i Malmö

Tidigare i veckan fick jag tillfället att sitta ned med Madeleine Tügel som arbetar som drivande kraft, föreläsare och kontaktperson i Spelberoendes förening Malmö. 


Spelberoendes förening

Spelberoendes riksförbund (SBF) bildades år 2000 och året därpå, 2001, startade Spelberoendes förening Malmö av ideella krafter. Till en början drevs föreningen med ett litet bidrag från Malmö stad. Det var några anhöriga och spelare som drev föreningen i en lokal. Lokalen fick de låna av Malmö stad en kväll i veckan för att bedriva kvällsverksamhet. Redan från början visade det sig att det fanns ett behov: ungefär 30 personer dök upp på det första mötet, både från Malmö och runtom i Skåne. Under de första åren bytte de lokaler flera gånger, men 2004 kunde de med hjälp av Malmö stad och Spelberoendes riksförbund via Folkhälsomyndigheten ha tillgång till en egen lokal och en fast anställd. Föreningen anställde då dåvarande ordförande. Madeleine var sekreterare i styrelsen från det att föreningen startade 2001 till och med 2006. När den förre anställde lämnade sin position år 2006 fick hon möjlighet till fast anställning. Därmed kunde hon inte längre sitta med i styrelsen, eftersom SBF:s stadgar säger att anställda inte kan sitta med i styrelsen.

 

Strävar efter att växa

Spelberoendes förening har hela tiden strävat efter att växa och få en anställd. På så sätt kunde de ta emot hjälpsökande och spelare dels på dagtid och dels i större omfattning. Det har hela tiden varit stort fokus på den utåtriktade verksamheten. Föreningen har arbetat mycket med att knyta kontakt med de olika stadsdelarna och politiker i Malmö. Frågan om 18-årsgräns för spelande har varit en kärnfråga för föreningen och de hade en roll i att driva genom frågan på regeringsnivå. Det är dock inte den enda lobbyverksamhet föreningen drivit. Spelberoendes förening har också varit delaktiga i att lobba för att spelberoende skrivs in i socialtjänstlagen. De tillkallades till och med som remissinstans i oppositionen. Det gick också vägen! Från och med den 1 januari 2018 måste alla vårdinstanser i Sverige erbjuda samma rätt till behandling för spelberoende som man erbjuder de med alkohol- eller narkotikaberoende.

 

Idag arbetar Madeleine tillsammans med sina kollegor för att driva föreningen. Hon föreläser också för människor som kommer i kontakt med spelberoende, nätverkar med andra föreningar och instanser i samhället och hon tar också emot hjälpsökande. En gång i veckan hålls kvällsmöte för spelberoende och anhöriga. Det är något som är lite unikt med organisationen: de ser en styrka i att arbeta med både spelare och anhöriga, och ser framförallt att anhöriga har stort behov av råd och stöd.

 

Vad händer på ett kvällsmöte?

Under ett kvällsmöte erbjuder föreningen hjälp till självhjälp, men de ser sig inte som en behandling. Under kvällen håller en resurs – en person som tidigare själv suttit i samma sits som de som deltar i kvällsmötena – i smågrupper. På Spelberoendes förening är all hjälp och allt stöd kostnadsfritt, och ingenting journalförs. Man är alltid anonym.

 

Vill du komma i kontakt med eller besöka Spelberoendes förening i Malmö? Du når dem här:

 

Olof Palmes plats 1

214 44 Malmö

Telefon: 040-21 10 81

Hemsida (riksförbundet): www.spelberoende.se